De mobiele beamer dient uitsluitend voor kerkelijke doeleinden gebruikt te worden en in principe niet buiten het kerkgebouw. Uitzondering op deze regel alleen met toestemming van kerkbeheer. De koster beheert de beamer.